rodo
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Printandmedia Edyta Matejek, adres: Wyszyńskiego 39/46 22-400 Zamość w celu udzielenia mi odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesłane przeze mnie za pomocą formularza.Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym, w celach marketingowych. Niniejsza zgoda obejmującą zgodę na przesyłanie mi informacji drogą telefoniczną lub pocztową (tradycyjną oraz elektroniczną) przez Printandmedia Edyta Matejek ul. Wyszyńskiego 39/46 22-400 Zamość, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) [zwane dalej: „RODO”], także zgodnie z RODO.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Printandmedia Edyta Matejek ul. Wyszyńskiego 39/46 22-400 Zamość zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).
?>